Dodací podmínky a náklady na dodání zboží
        Společnost Modesto se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení objednávky nebo její přijetí prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Pokud společnost Moedsto nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 10 týdnů od uhrazení zálohové faktury.

        Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet společnosti Modesto, na který měla být úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Moedsto se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka, a pokud nedojde k dohodě společnosti Modesto a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, společnost Modesto se zavazuje do 15 dnů vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud se společnost Modesto a zákazník nedohodnou jinak.

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

název
Email
Te. Kontakt
Vaša správa